Thích Công Nghệ.Com - iOS 8.2 Beta được Apple tiến hành thử nghiệm cách đây khá lâu, tất nhiên bạn phải nằm trong diện nhà phát triển đã đăng kí thì mới có thể an tâm sử dụng các phiên bản beta của iOS 8.2.

Giao diện trang tải về
Link trực tiếp Download iOS 8.2 Beta 2
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 6 Plus
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 6
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5S (CDMA, A1457, A1518, A1528, A1530)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5S (GSM, A1453, A1533)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5C (GSM, A1507, A1516, A1526, A1529)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5C (CDMA, A1456, A1532)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5 (CDMA, A1429)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 5 (GSM, A1428)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPhone 4S
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPod Touch (5th Gen.)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Air (Wi-Fi, A1474)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Air (Wi-Fi + 4G LTE, A1475)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Air (A1476)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Air 2 (Wi-Fi, A1566)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Air 2 (Wi-Fi + Cellular, A1567)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 4 (Wi-Fi, A1458)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 4 (GSM, A1459)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 4 (CDMA, A1460)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 3 (Wi-Fi, A1599)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 3 (CDMA, A1600)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 3 (TD-LTE, A1601)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 2 (Wi-Fi, A1489)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 2 (Wi-Fi + 4G LTE, A1490)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini 2 (A1491)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini (Wi-Fi, A1432)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini (GSM, A1454)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad Mini (CDMA, A1455)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 3 (Wi-Fi, A1416)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 3 (GSM, A1430) (ATT)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 3 (CDMA, A1403) (Verizon)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 2 (GSM, A1396)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 2 (CDMA, A1397)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 2 (Wi-Fi, A1395)
 • Download iOS 8.2 Beta 2 for iPad 2 (Rev A, A1395)
 • Download 7.0.2 Beta (iOS 8.2b2) Software for Apple TV 3G (3,1)
 • Download 7.0.2 Beta (iOS 8.2b2) Software for Apple TV 3G (3,2, Rev. A)
Thích Công Nghệ

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên