Thích Công Nghệ.Com - Thiết kế đồ họa, quản trị web, và các nhiếp ảnh gia có thể tạo ra tác phẩm nghệ thuật độc đáo, màu sắc chính xác, chỉnh sửa và quét hình ảnh hỗn hợp, và chuẩn bị chia tạhs chất lượng chuyên nghiệp và đầu ra điện tử (Electronic output) công cụ này. Phiên bản 7.0 cung cấp các công cụ vector cao cấp cho các hình dạng , văn bản ưu việt hơn, bảo vệ mật khẩu cho các tập tin PDF, các sản phẩm Adobe à plug-in chẳng hạn nhu plug-in để tạo ra các mô hình thực tế hay trừu tượng, giao diện hiệu ứng lớp *layer) mới , các công cụ biến dạng nâng cao và nhiều hơn nữa.Chú ý với cài đặt với bản nhỏ gọn


www.thichcongnghe.com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên