Thích Công Nghệ.Com - “Đề án thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến” sẽ được thực hiện trong 3 năm, từ 2015 đến 2017.


Sở Tư pháp Hà Nội là 1 trong 5 Sở Tư pháp được chọn áp dụng thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.

Ngày 8/1/2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định phê duyệt “Đề án thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến”.
Đề án này nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Trên cơ sở triển khai thí điểm, sẽ nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo hướng đơn giản, thuận tiện hơn cho cá nhân, cơ quan, tổ chức và đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn đang đặt ra.

Theo Đề án, dự kiến lựa chọn áp dụng thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ; áp dụng thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tại Sở Tư pháp các tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Kiên Giang, Bạc Liêu, Tiền Giang và Bình Dương.
Ngoài các Sở Tư pháp nêu trên, căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, các Sở Tư pháp khác đề xuất, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp để thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến tại địa phương mình.
Về lộ trình, Đề án được thực hiện trong 3 năm, từ 2015 đến 2017. Trong đó, việc thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính sẽ được thực hiện từ năm 2015, ngay sau khi Đề án được phê duyệt.

Đối với việc thí điểm đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, năm 2015, sau khi Đề án được phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chát, kỹ thuật. Khi đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ triển khai thực hiện thí điểm phương thức đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến.
Đề án cũng quy định chi tiết về quy trình, thủ tục thực hiện thí điểm phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính, đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến áp dụng cho cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý tịch tư pháp.

Cụ thể, với cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, ngoài phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia như hiện nay, cá nhân còn có thể lựa chọn một trong các phương thức: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính (gồm 3 lựa chọn: Gửi hồ sơ yêu cầu và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; Nộp hồ sơ trực tiếp và nhận kết quả cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính; Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu qua dịch vụ bưu chính và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp), hoặc đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến (với 2 lựa chọn: Đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính; Gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan Sở Tư pháp hoặc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia).

Còn với cơ quan, tổ chức có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp, bên cạnh phương thức cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tiếp như hiện nay, cơ quan, tổ chức có thể gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả cấp lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên