Thích Công Nghệ - TCN: nhằm mục đích đưa thông tin cần thiết, xây dựng kỹ năng sử dụng, khắc phục, tìm hiểu... các thiết bị công nghệ hiện nay, mà nhiều người dùng đang cần.

www.thichcongnghe.com được đi vào hoạt động từ năm 2012 và bắt đầu đầu tư, phát triển nội dung năm 2014 với hơn 3.000 lượt người xem mỗi ngày.

Giao diện: thích công nghệ đã thay đổi giao diện 4 lần
Logo: thích công nghệ thay đổi logo 4 lần theo các năm
Mã nguồn: thích công nghệ đang chạy trên nền Blogger của Google

Các logo của thích công nghệ qua các năm: tính từ cao xuống thấp

Logo năm 2015

Logo năm 2014


Logo năm 2013

Logo năm 2012

Thích Công Nghệ
Luôn đồng hành cùng các tín đồ công nghệ

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên