Do thiếu tiền net mà thanh niên này phải lột sạch quần áo để gán nợ cho bà chủ net. Đây là lời cảnh báo cho cách cư xử trong xã hội hiện nay, vì đồng tiền mà hạ nhục phẩm chất danh dự của người khác cũng là lời cảnh báo cho những ai không có tiền lại thích nợ lần.

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên