Nhà máy điện năng lượng mặt trời Topaz với công suất 550 MW đã trở thành nhà máy quang năng lớn nhất thế giới đang hoạt động. Topaz có tổng cộng 9 triệu tấm pin quang điện, bao phủ hơn 24 ha tại đồng bằng Carrizo, California. Với công suất 550 MW, Topaz có thể cung cấp điện năng cho khoảng 160.000 hộ gia đình thuộc mạng lưới điện của công ty Pacific Gas and Electric, một con số rất lớn.


Tuy nhiên, Topaz sẽ không trụ ở vị trí thứ nhất được lâu vì nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên được xây dựng trên sa mạc sẽ đạt mức công suất tới 579 MW vào năm sau.

Video quá trình xây dựng nhà máy điện năng lượng mặt trời Topaz:Theo: Engadget​

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên