Giờ đây, bạn hoàn toàn có thể jailbreak untether iOS 8/8.1 với pangu, với phiên bản tiếng Anh và tiếng Trung hỗ trợ trên hệ điều hành Windows

Tải ứng dụng jailbreak untether iOS 8/8.1 (dành cho Windows) TẠI ĐÂY
Version:1.1.0 | Size:42M

Ver: 1.1.0(2014.10.31)

1. Bundle latest Cydia for iOS8.

2. Optimize jailbreak process.

3. Fix an issue that may cause MobileSafari to crash on 64bit devices.

4. Fix an issue that causes iMessage/SMS to fail to send images.

5. Respring is not required anymore to make Substrate working.

6. Pangu APP now with some useful functions.

7. Add English support

Copyright by Pangu

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên