CutePDF Writer là phần mềm miễn phí cho phép chuyển đổi nhiều định dạng file văn bản (.doc, .docx, .xls, .xlsx...) thành định dạng file PDF mà vẫn giữ nguyên các định dạng và nội dung có trong file gốc như cỡ chữ, màu chữ, hình ảnh… CutePDF Writer nhỏ gọn, dễ sử dụng và hoạt động được trên hầu hết các hệ điều hành phổ biến hiện nay.

Sử dụng phần mềm CutePDF Writer

Phần mềm CutePDF Writer không có giao diện chính. Để tiến hành chuyển đổi các định dạng file văn bản khác sang định dạng file PDF, bạn mở file cần chuyển đổi bằng các chương trình mặc định (Ví dụ: file *.doc mở bằng Microsoft Office Word, file .xls mở bằng Microsoft Office Excel...) sau đó sử dụng lệnh Print để chuyển đổi định dạng file.

Phần mềm hiện nay đang được sử dụng phổ biến cho kế khai thuế trực tuyến qua mạng

Tải phần mềm tại đây: xin lưu ý, kết nối mạng khi cài đặt

www.thichcongnghe.com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên