Driver canon 2900 - Máy in canon 2900. Tương thích với các hệ điều hành:

Windows 8.1
Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Windows Server 2003
Windows Server 2003 R2
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2


www.thichcongnghe.com

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên