Thích Công Nghệ xin trả lời câu hỏi trên là còn tùy vào loại điện thoại của bạn

Sạc điện thoại di động dựa vào 3 yếu tố của điện thoại
+ Chân sạc (microUSB, Lightning...)
+ Cường độ dòng điện của Pin (A)
+ Hiệu điện thế (V) vôn

- Nếu 2 máy điện thoại có cùng chân sạc (vd: sạc nokia chân nhỏ) và hiệu điện thế giống nhau (vd: 5V) nhưng pin điện thoại 1 có 700mA, điện thoại 2 có 1A. Sạc của chúng ta là 5V có 900mA như vậy điện thoại 1 sẽ sạc nhanh hơn, còn điện thoại 2 sẽ khó sạc và làm sạc nóng hơn

- Nếu bạn cắm sạc cho điện thoại mà số Vôn của sạc cao hơn vôn điện thoại có thể làm hỏng máy điện thoại hoặc hỏng pin.

- Như vậy ta có thể rút ra kết luận là: Sạc điện thoại nào cũng sạc được cho điện thoại khác nếu chúng
+ cùng loại chân sạc
+ cùng số V
+ cường độ dòng điện  với cường độ pin của máy điện thoại đó

Bài viết của Thích Công Nghệ

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên