Tất cả các sản phẩm công nghệ hiện này đều xuất phát từ ý tưởng. Ta hãy cùng xem một đoạn clip ý tưởng mới cho công nghệ trong tương lai.
Nguồn Youtube

Bình Luận

Tất cả các nhận xét của các bạn sẽ được kiểm duyệt trước khi đăng tải, do vậy nhận xét của bạn gửi sẽ tạm thời chưa hiện nhé.

 
Lên